วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

***เอกสาร สส.ชสอ.***

                                               *** ประกาศ *** 

 เว็บไซต์ใหม่ของสมาคม สส.ชสอ. www.fscct.or.th

  
[[เอกสารใหม่]]
สส.ชสอ.ว.17-2556 เรื่องขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบจำนวนสมาชิกและการนำส่งเงินมายังสมาคม  NEW!!!
สส.ชสอ.ว.16-2556 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับสมาชิกที่เสียชีวิต  NEW!!!

หนังสือ สส.ชสอ.ว9/2556 ขอความร่วมมือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารสมาคม
หนังสือ สส.ชสอ.ว8/2556 อความร่วมมือให้ศูนย์ประสานงานรายงานการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพิ่มเติม ปี 2555

ขอความร่วมมือส่งรายชื่อคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน Download เอกสาร*****

++ คู่มือการใช้งาน Web Application ++  ( การกรอกข้อมูลผู้สมัครสมาชิก)
++ เอกสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม ++

1 ความคิดเห็น:

  1. เคยเจอ !! แต่โปรแกรมเมอร์แก้ไขงานให้ Admin แต่นี่ Admin แก้ไขงานให้ โปรแกรมเมอร์ ...III SOO CARE

    ตอบกลับลบ